INNAN DET VAR EN KUDDE

VAR DET ETT TRÄD

VÄLKOMMEN TILL FABRIC FOREST

Fabric Forests uppdrag är väldigt enkelt – att producera ett hållbart, mer miljövänligt sorts tyg. Världens textilkonsumtion ökar dramatiskt och den negativa effekten på miljön är lika dramatisk. Fabric Forests mål är att förändra detta till det bättre.

ETT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ETT NYTT SORTS TYG

Textilproduktionen är en av våra äldsta industrier. Under århundraden har det utvecklats många sätt att producera tråd och garn för textil. Dessa inkluderar biobaserade fibrer (som bomull, viskos och rayon) och syntetiska fibrer (som polyester och akrylfiber). Alla dessa traditionella fibrer har varierande grader av negativ inverkan på vår miljö. Fabric Forests textilier använder ingen av dessa. Vi har utvecklat ett helt nytt och mer miljövänligt sätt att producera tråd (och tyger av den). En process som använder papper från svenska träd som när det hanteras på ett hållbart sätt ger vårt samhälle en oändlig källa till ett kolneutralt råmaterial. Fabric Forests nya produktionsteknik ger den svenska skogs- och textilindustrin en unik möjlighet att ersätta fossilbaserade produkter med förnybara – och att minska utsläppen av växthusgas och mildra klimatförändringarna i processen.

Fabric Forest är en del av Svensk Konstsilke AB (SKS), som har producerat garn och textil från skogsmaterial sedan det grundades för över 100 år sedan. Under årtiondena har SKS använt träprodukter för att göra allt från glänsande aftonklänningar till däckarmeringsfibrer och har nu utvecklat ett nytt och innovativt tillvägagångssätt för garn- och trådproduktion som använder den naturliga och förnybara rikedomen i svenska skogar för att framställa ett bättre, mer miljövänligt tyg. Den här gången från papper. Vår resa fortsätter liksom vårt mål att skapa en bättre miljö för framtida generationer.

MILJÖVÄNLIGT ELLER MILJÖPOSITIVT?

De material som utgör konventionella tyger bidrar direkt till vattenförbrukning, mikroplastföroreningar, utsläpp av växthusgaser, jordförstöring och deponier. Råmaterialet i Fabric Forests produkter är å andra sidan tillverkat av hållbart trä, odlat med naturlig nederbörd och minskar dramatiskt alla former av miljöpåverkan. Eftersom papperet vi använder kommer från noggrant skötta skogar och inte från hotade bestånd eller urskogar vilket ofta är fallet med traditionell viskosproduktion, bidrar inte Fabric Forests produkter till avskogning utan faktiskt till lägre koldioxidnivåer i atmosfären. Vi hoppas att du kommer vara med och leda utvecklingen av tygteknologi som kan minimera och till och med vända de skadliga effekter som människor har haft på jorden.

ATT TÄNKA GLOBALT INNEBÄR ATT PRODUCERA LOKALT

Förutom den miljöpåverkan som produktion och bearbetning av traditionella fibrer bidrar till bidrar även behovet av transporter av dessa produkter negativt till det totala koldioxidavtrycket. När Fabric Forest utvecklade sitt nya tyg har man hållit sig närmare hemmet. Sverige är världens näst största exportör av massa, papper och sågade träprodukter och nästan 90 procent av den svenska massa- och pappersproduktion exporteras. Att hitta lokala, hållbara användningsområden för denna industris förnybara och återvinningsbara råmaterial är naturligtvis en win-win – både för den svenska ekonomin och för hela världen.

VARFÖR TEXTIL FRÅN TRÄD?

Det är ingen hemlighet att mode- och textilindustrin anses vara en av de värsta globala förorenarna. Denna industri producerar tjugo procent av världens avloppsvatten, släpper ut stora mängder växthusgaser och är en av de största konsumenterna av naturresurser i världen.

Det vanligaste råmaterialet i textil är bomull. I genomsnitt krävs det nästan 10 000 liter vatten att producera ett kilo bomullstyg. I själva verket är bomullsproduktionen ansvarig för så mycket som 2,6% av all global vattenanvändning och förorenar med insektsmedel och bekämpningsmedel vilket skadar både den omgivande jorden och människorna som lever på den. Andra fibrer, som de som är tillverkade med syntetiska ämnen, släpper ut ”mikroplaster” när tygerna tvättas. Dessa hamnar i våra hav där de äventyrar det marina livet. Dessutom har fossilbaserade syntetiska fibrer en lång halveringstid och fortlever på deponier långt, långt efter att de förbrukat sina liv som textilier.

VI SITTER ALLA I SAMMA BÅT

Fabic Forests tyger är, å andra sidan, tillverkade av svenska träd, odlade med endast naturlig nederbörd och bidrar till att rädda miljön, inte förstöra den. Att använda fiber från skogen för att producera textilier är både mer ”planetvänligt” och ”människovänligt”. Vi på Fabric Forest är engagerade i att utveckla så hållbara fibrer och tyger som möjligt och ser det som vårt ansvar att inte bara hjälpa till att säkerställa att vi lämnar minsta möjliga miljöpåverkan utan att också hitta bättre och mer hållbara lösningar för våra kunder.

FRAMTIDEN BÖRJAR NU

Vad är framtiden för Fabric Forests produkter? Sex ord – låt oss reda ut detta tillsammans.

De senaste åren har sett utvecklingen av alternativa tyger tillverkade av allt från ananas och kaffesump till äppelmos och svamp. Fabric Forest är stolta över att vara en del av detta växande globala försök att producera mer miljövänliga tyger. Vi ansluter till de många globala innovatörerna för att hjälpa till att utöka utbudet av hållbara material och minska den miljöpåverkan som uppstår vid tygproduktion och för att säkerställa att våra tygval är mindre skadliga för vår planet.

Vad vi vet är att efterfrågan på tyg växer och därmed kommer även behovet av nya alternativa råvaror. Framtidens textil- och modeindustrier måste hitta renare och mer hållbara sätt att producera tyg på. Vi är övertygade om att utvecklingen av svenska, pappersbaserade textilier för mode, heminredning och tekniska textilier är ett sätt att möta denna efterfrågan och för att minska den miljöpåverkan som textilproduktion har på vår planet.

Det finns många framtida produkter som kan använda garn och tråd gjorda av svenska skogsprodukter – allt från heminredning och modetyger och industriell textil. Vi utforskar aktivt de många sätt på vilka denna hållbara produkt bäst kan användas. Vi ser fram emot att dela denna resa med dig när vi nu går vidare.

FRÅGOR & SVAR

Vad är fabric forest?

Fabric Forest (en del av Svensk Konstsilke AB (SKS)) är ett skandinaviskt företag som har utvecklat ett mer miljövänligt sätt att producera garn, tråd och tyg från papper från skandinaviska träd.

Vad är det som är så bra med de tyger fabric forest producerar?

Fabric Forest-textil tillverkas med lokala, skandinaviska råvaror och har en betydligt lägre inverkan på miljön än traditionella fibrer och är jämförbara, eller bättre än de flesta andra alternativa fibrer. Bättre för människor, bättre för planeten.

Vad ledde till utvecklingen av detta tyg?

SKS, Forest Fabrics moderbolag, har tillverkat garn och textil från skogsmaterial sedan grundandet för över 100 år sedan. Vår resa fortsätter liksom vårt mål att skapa en bättre miljö för framtida generationer.

Varifrån kommer råvaran för detta tyg?

Fabric Forests textil är gjorda av tråd och garn framställt av papper från skandinaviska träd. Träden skördas från hållbara svenska skogar, vattnas med naturlig nederbörd och utgör en oändlig källa till kolneutralt råmaterial.

Hur produceras detta tyg?

Vi använder en egen process för att konvertera råpapper till garn och tråd.

Skapar Fabric Forests tygproduktionen skadliga biprodukter?

Inga kemikalier används vid odlingen av råvarorna i våra textilier och bearbetningen av vårt tyg använder mycket mindre kemikalier än konventionella textilier och fibrer och använder ungefär samma eller lägre mängder kemikalier som andra alternativa tyger.

Är tyget naturligt biologiskt nedbrytbart?

Ja, vårt tyg kan komposteras och är biologiskt nedbrytbart.

Hur jämförs detta tyg miljömässigt med traditionellt bomullstyg?

Produktionen av traditionell bomull är mycket resurskrävande. Förutom stora markarealer krävs det i genomsnitt nästan 10 000 liter vatten för att producera ett kilo bomullstyg och produktionen förorenar med insektsmedel och bekämpningsmedel och skadar både den omgivande jorden och människorna som bor på den. Fabric Forests textil använder mycket mindre resurser, släpper ut mycket mindre föroreningar och bidrar faktiskt till att sänka de globala koldioxidnivåerna.

Till Eco-bomull?

Eco-bomull, som samtidigt som det är ett mycket bättre val än traditionell bomull med avseende på kemikalier, insektsmedel och liknande, kräver ännu mer odlingsmark än traditionell bomull och använder också stora mängder vatten. Råvarorna i Fabric Forests textilier odlas med endast naturlig nederbörd, använder inga kemikalier i produktionen och kräver mindre odlingsmark.

Vilka fördelar har Fabric Forests tyger jämfört med andra cellulosafiberbaserade tyger?

Fabric Forest välkomnar den pågående utvecklingen av andra alternativa fibrer (inklusive en rad trädbaserade) och ser vårt arbete som en del av en större insats. Med detta sagt, det finns faktiskt andra tyger som uppvisar lika goda eller bättre, specifika egenskaper, men vårt tillvägagångssätt har en stor fördel jämfört med alla andra – vi använder lokala, hållbara och förnybara svenska råvaror. Inget annat. Det betyder att vi inte bidrar till avskogning och undviker transporters negativa miljöpåverkan.

Vilka användningsområden har Fabric Forests tyg?

Vi är för närvarande fokuserade på områdena möbler och inredning. Vi är dock öppna för alla användningsområden där våra tyger kan användas, från mode till fyllnadsmaterial.

Hur känns och ser det ut?

Tyget som vi för närvarande producerar är jämförbart med en mellan- till kraftig väv eller kanvas med kraftig twillväv som denim eller linne. När vi vidareutvecklar vår teknik kommer nya kvaliteter att finnas tillgängliga.

Kan Fabric Forests tyg tvättas och torkas som vanliga tyger?

Ja, tvättas i temperaturer upp till 60 grader och torktumlas vid 60 grader (eller till och med högre temperaturer). Vårt tyg krymper något första tvätten (som alla naturliga fibrer) men är stabilt efter det.

Hur genomfördes er jämförelse av miljöpåverkan?

Vårt klassificeringssystem bygger på data som sammanställts av IVL Svenska Miljöinstitutet AB, ett oberoende forskningsinstitut. IVL genomförde en livscykelanalys (LCA) som mäter CO2-påverkan, vattenanvändning och kemikalier som är involverade i produktionen av olika tyger. Våra betyg är en sammanfattning och sammanställning av dessa resultat. Hela rapporten finns här.

Bidrar inte Fabric Forests tyg till att minska skogsareal?

Raka motsatsen. Eftersom vi endast använder material från förnybara och hållbara skogar finns ingen avskogningseffekt. Dessutom planterar våra ledande leverantörer fler träd än de fäller, så vi ökar faktiskt skogsbestånden, inte tvärtom.

Erbjuder Fabric Forest tyg till andra tillverkare?

Vi är alltid öppna för samarbeten med andra framsynta tillverkare och är mer än villiga att diskutera gemensamma projekt eller produkter.

Nyheter

FABRIC FOREST – HJÄLPER HÅLLBAR SVENSK DESIGN ATT NÅ NÄSTA NIVÅ

2021-09-03 Majoriteten av de råvaror Sveriges möbel- och inredningssegment använder, importeras. Och runt om i världen bidrar dessa material ofta negativt till miljön. En trend som Fabric Forest skulle vilja vända. Av denna anledning är Fabric Forest stolta över att tillsammans med Swedish Wood och Paris Design Week spela vår roll för att lyfta fram trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material.

BESÖK OSS I PARIS!

Varje september är Paris värd för Design Week som lyfter fram det bästa av design och kreativitet från hela världen. Som en primär partner i Swedish Design Movements närvaro under Design Week, samarbetar Swedish Wood med sveriges arkitekter för att bygga Le Pavillon Hexagonal på Swedish Institute. Paviljongen, byggd av svensk gran och på plats mellan 11 september och 3 oktober, kommer att fungera som en symbol för vänskap, dialog och samarbete för en bättre global miljö.

Fabric Forest-produkter som designats av den prisbelönta svenska designern Marie Louise Hellgren från Heartearth Lab kan ses både i paviljongen, the Living Room och Strindbergrummet. I paviljongen har vi tillhandahållit en lampinstallation med flytande tyg tillverkat av vår stickade textil som hänger under ett Halo-hängsmycke. Ljuset från denna installation ger en himmelsk glöd som bidrar fint till omgivningen. I Strindbergrummet har vi ännu en belysningsinstallation med ett transparent stickat tyg. I the Living Room, en harmonisk atmosfär inspirerad av den svenska skogen, finns våra tyger på dagbädden For Rest och i en matta, “Woodland”.

The light installation

Ljusinstallationen i paviljongen som ingår i Swedish Design Movement på Svenska Institutet i Paris. Foto: Francis Armiand

The day bed For Rest and the carpet Woodland

Dagbädden For Rest och mattan Woodland som ingår i Swedish Design Movement på Svenska Institutet i Paris. Foto: Francis Armiand

Våra egna textilproduktionstekniker, som endast använder förnybara material, tar upp en av vår tids mest utmanande miljöfrågor, den negativa effekten av tyg- och textilproduktion. Vi anser att det är en plikt och ett nöje att göra vårt för att skapa hållbara och planetvänliga tyger och produkter för inrednings- och modesegmenten. Vårt mål, hur ambitiöst det än må vara, är att vara textilindustrins Tesla och att hjälpa till att skapa en bättre framtid för alla.

KNOCK ON WOOD – EN NY SORTS SVIT PÅ STOCKHOLMS CLARION HOTEL SIGN

2021-06-21 Clarion Hotel Sign i Stockholm öppnar nu en helt unik gästsvit, med etisk, trendig och hållbar trämiljö, framtagen i samarbete med Svenskt Trä.

Svenskt Trä förmedlar kunskap och inspiration kring trä, träprodukter och träkonstruktion och uppmuntrar och hjälper till att utveckla träbaserade produkter. Den nya Clarion-sviten är inredd med så många träbaserade produkter som möjligt – allt från möbler till textilier. Inredningen återspeglar de naturliga svenska skogarnas sammansättning – 80% av gran och furu och resterande 20% av löv.

De flesta råvaror till Sveriges möbel- och inredningssegment importeras. En trend vi gärna vill bidra till att vända. Vi är stolta och glada över att vara en del av det här kreativa och inspirerande projektet, tillsammans med Svenskt Trä och Clarion Hotel Sign. Och över att vara med och lyfta fram trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material.

Nobelklänningen

2018-12-07 Till Alfreds Nobels minne delas det årligen ut prestigefyllda priser till forskare och personer som bidragit till att förbättra och utveckla vårt samhälle. Vilket bättre tillfälle att visa upp en galaklänning helt av svenskt papper?
SKS och Fabric Forest är stolta över att presentera vad som kan vara Nobelbankettens mest unika klänning – en galaklänning som helt och hållet består av svenskt papper. Klänningen bärs av marskalk Andrea Montano Montes. Andrea är student på Karolinska och läser toxikologi. Och vem är väl bättre skickad att bära denna unika klänning av framtidens ”hållbara” material än någon som själv representerar framtiden. Även halsbandet Andrea bär är av trä – ett vackert halssmycke av päronträ designat av smyckeskonstnär Lena Olson. Ytterligare ett exempel på naturens kraft och skönhet. Klänningen designades av och syddes av designer Karolina Nilsson med tyg från Fabric Forests revolutionerande nya tyg.

Vi vill även passa på att tacka följande
utan vilkas hjälp denna klänning aldrig hade sett dagens ljus:

Karolina Nilsson, skräddare
Lena Olson, smyckeskonstnär
Sjuhäradsbygdens Färgeri AB
Ahlstrom-Munksjö
Nordic-Paper
Textilhögskolan i Borås med SmartTextiles

TYGPROVER/PRODUKTPROTOTYPER

Vi tänjer ständigt på gränserna vad gäller produktion och att hitta nya och bättre sätt att producera hållbara tyger på. Nedan ser du närbilder på några av de kvaliteter vi producerat för användning i olika produkter. Vi är öppna för samarbeten i vår utveckling – kontakta oss!

 

Press

Bilder

Klicka på bilden och högerklicka för att ladda ned bilden. Glöm ej att namnge fotografen.

HJÄLP OSS UTVECKLA FRAMTIDENS LÖSNINGAR!

På Fabric Forest har vi ett öga på framtiden och har för avsikt att driva utvecklingen mot en mer hållbar morgondag. Fabric Forest är alltid öppna för att diskutera samarbeten med designers, kreatörer och framåtblickande företag som delar vårt mål att utveckla tygrevolutionen. Fabric Forest har åtagit sig att hjälpa företag att ställa krav på en bättre framtid – en som är bra för både människor och planeten.
Om du är intresserad av att lära dig mer om hur Fabric Forest förvandlar svenska skogsprodukter till garn, tråd och tyg, tveka inte att kontakta oss. Ännu bättre, om du har en idé för en produkt eller använder textil producerade av svenska skogsprodukter, skulle vi gärna vilja höra från dig. Tillsammans kan vi göra fantastiska saker.

Fabric Forest kontakt:
E-mail: fredrik.svenberg@fabric-forest.se
Tel: +46 706 308 343

AB Svenskt Konstsilke kontakt:
E-mail: urban.olsson@sks-textile.com
Tel:
+46 706 205 402