Produktsortiment

Fabric Forest har en unik process att producera garn, tyg och andra textilier av 100 % papper från den svenska skogen, som kan användas till olika inredningsprodukter. Produktionstekniken ersätter fossilbaserade material med förnybara och bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser för att mildra klimatförändringarna.

Kuddfodral
Mattor
Ljudabsorbenter
Tapeter
Möbler
Lampor

FRÅGOR & SVAR

Vad är fabric forest?

Fabric Forest (en del av Svensk Konstsilke AB (SKS)) är ett skandinaviskt företag som har utvecklat ett mer miljövänligt sätt att producera garn, tråd och tyg från papper från skandinaviska träd.

Vad är det som är så bra med de tyger fabric forest producerar?

Fabric Forest-textil tillverkas med lokala, skandinaviska råvaror och har en betydligt lägre inverkan på miljön än traditionella fibrer och är jämförbara, eller bättre än de flesta andra alternativa fibrer. Bättre för människor, bättre för planeten.

Vad ledde till utvecklingen av detta tyg?

SKS, Forest Fabrics moderbolag, har tillverkat garn och textil från skogsmaterial sedan grundandet för över 100 år sedan. Vår resa fortsätter liksom vårt mål att skapa en bättre miljö för framtida generationer.

Varifrån kommer råvaran för detta tyg?

Fabric Forests textil är gjorda av tråd och garn framställt av papper från skandinaviska träd. Träden skördas från hållbara svenska skogar, vattnas med naturlig nederbörd och utgör en oändlig källa till kolneutralt råmaterial.

Hur produceras detta tyg?

Vi använder en egen process för att konvertera råpapper till garn och tråd.

Skapar Fabric Forests tygproduktionen skadliga biprodukter?

Inga kemikalier används vid odlingen av råvarorna i våra textilier och bearbetningen av vårt tyg använder mycket mindre kemikalier än konventionella textilier och fibrer och använder ungefär samma eller lägre mängder kemikalier som andra alternativa tyger.

Är tyget naturligt biologiskt nedbrytbart?

Ja, vårt tyg kan komposteras och är biologiskt nedbrytbart.

Hur jämförs detta tyg miljömässigt med traditionellt bomullstyg?

Produktionen av traditionell bomull är mycket resurskrävande. Förutom stora markarealer krävs det i genomsnitt nästan 10 000 liter vatten för att producera ett kilo bomullstyg och produktionen förorenar med insektsmedel och bekämpningsmedel och skadar både den omgivande jorden och människorna som bor på den. Fabric Forests textil använder mycket mindre resurser, släpper ut mycket mindre föroreningar och bidrar faktiskt till att sänka de globala koldioxidnivåerna.

Till Eco-bomull?

Eco-bomull, som samtidigt som det är ett mycket bättre val än traditionell bomull med avseende på kemikalier, insektsmedel och liknande, kräver ännu mer odlingsmark än traditionell bomull och använder också stora mängder vatten. Råvarorna i Fabric Forests textilier odlas med endast naturlig nederbörd, använder inga kemikalier i produktionen och kräver mindre odlingsmark.

Vilka fördelar har Fabric Forests tyger jämfört med andra cellulosafiberbaserade tyger?

Fabric Forest välkomnar den pågående utvecklingen av andra alternativa fibrer (inklusive en rad trädbaserade) och ser vårt arbete som en del av en större insats. Med detta sagt, det finns faktiskt andra tyger som uppvisar lika goda eller bättre, specifika egenskaper, men vårt tillvägagångssätt har en stor fördel jämfört med alla andra – vi använder lokala, hållbara och förnybara svenska råvaror. Inget annat. Det betyder att vi inte bidrar till avskogning och undviker transporters negativa miljöpåverkan.

Vilka användningsområden har Fabric Forests tyg?

Vi är för närvarande fokuserade på områdena möbler och inredning. Vi är dock öppna för alla användningsområden där våra tyger kan användas, från mode till fyllnadsmaterial.

Hur känns och ser det ut?

Tyget som vi för närvarande producerar är jämförbart med en mellan- till kraftig väv eller kanvas med kraftig twillväv som denim eller linne. När vi vidareutvecklar vår teknik kommer nya kvaliteter att finnas tillgängliga.

Kan Fabric Forests tyg tvättas och torkas som vanliga tyger?

Ja, tvättas i temperaturer upp till 60 grader och torktumlas vid 60 grader (eller till och med högre temperaturer). Vårt tyg krymper något första tvätten (som alla naturliga fibrer) men är stabilt efter det.

Hur genomfördes er jämförelse av miljöpåverkan?

Vårt klassificeringssystem bygger på data som sammanställts av IVL Svenska Miljöinstitutet AB, ett oberoende forskningsinstitut. IVL genomförde en livscykelanalys (LCA) som mäter CO2-påverkan, vattenanvändning och kemikalier som är involverade i produktionen av olika tyger. Våra betyg är en sammanfattning och sammanställning av dessa resultat. Hela rapporten finns här.

Bidrar inte Fabric Forests tyg till att minska skogsareal?

Raka motsatsen. Eftersom vi endast använder material från förnybara och hållbara skogar finns ingen avskogningseffekt. Dessutom planterar våra ledande leverantörer fler träd än de fäller, så vi ökar faktiskt skogsbestånden, inte tvärtom.

Erbjuder Fabric Forest tyg till andra tillverkare?

Vi är alltid öppna för samarbeten med andra framsynta tillverkare och är mer än villiga att diskutera gemensamma projekt eller produkter.