Hållbara lösningar för framtiden

VARFÖR TEXTIL FRÅN TRÄD?

Vi är övertygade om att utvecklingen av svenska, pappersbaserade tyger för heminredning, mode och tekniska textilier är ett smart och hållbart sätt att möta morgondagens behov. Därför skapar vi inredningsprodukter från det textilmaterial som vi har utvecklat. Råmaterialet i vår tråd- och tygproduktion är tillverkat av papper från svenska träd som har odlats med naturlig nederbörd, vilket minskar alla former av miljöpåverkan. Eftersom papperet kommer från noggrant skötta skogar, och inte från hotade bestånd eller urskogar, bidrar tillverkningen inte till avskogning utan till lägre koldioxidnivåer i atmosfären. Det gör att materialet inte bara är miljövänligt, utan miljöpositivt. När pappret hanteras korrekt ger det en oändlig källa till ett kolneutralt råmaterial, och den nya produktionstekniken ger den svenska skogs- och textilindustrin en unik möjlighet att ersätta fossilbaserat med förnybart.

TEXTILINDUSTRIN BEHÖVER NYA RÅMATERIAL

Mode- och textilindustrin anses vara en av de värsta globala förorenarna. Denna industri producerar 20 procent av världens avloppsvatten, släpper ut stora mängder växthusgaser och är en av de största konsumenterna av naturresurser i världen. De produktionstekniker som vanligtvis används för att producera tråd och garn för textil inkluderar biobaserade fibrer (som bomull, viskos och rayon) och syntetiska fibrer (som polyester och akrylfiber). I genomsnitt krävs nästan 10 000 liter vatten för att producera ett kilo bomullstyg, vilket gör bomullsproduktionen ansvarig för så mycket som 2,6 procent av den globala vattenanvändningen. Vid produktion av bomull används även insekts- och bekämpningsmedel som förorenar och skadar både jorden och människorna som lever på den. Andra fibrer, som är tillverkade med syntetiska ämnen, släpper ut mikroplaster när tygerna tvättas. Mikroplasterna hamnar sedan i haven där de äventyrar det marina livet. Fossilbaserade, syntetiska fibrer har dessutom en lång halveringstid och finns kvar på deponier långt efter att de är förbrukade som textilier.

NY PRODUKTIONSTEKNIK FÖR HÅLLBART TEXTILMATERIAL

Världens textilkonsumtion ökar dramatiskt, vilket medför negativa effekter på miljön. Men i takt med att efterfrågan på tyger växer, ökar också behovet av nya alternativa råvaror. De senaste åren har vi sett en utveckling av tyger tillverkade av allt från ananas och kaffesump till äppelmos och svamp. Fabric Forest är stolta över att vara en del av detta växande globala försök att producera mer miljövänliga tyger och ansluter till de innovatörer som vill utöka utbudet av hållbara material, för att minska den miljöpåverkan som uppstår vid tygproduktion.

ATT PRODUCERA LOKALT OCH TÄNKA GLOBALT

Förutom den miljöpåverkan som orsakas av produktion och bearbetning av traditionella fibrer, påverkar även transporter det totala koldioxidavtrycket. Vid utveckling av vårt nya tyg och produktion av våra inredningsprodukter har vi hållit oss närmare hemmet. Sverige exporterar nästan 90 procent av den svenska massa- och pappersproduktionen. Att hitta lokala, hållbara användningsområden för denna industris förnybara och återvinningsbara råmaterial är en vinst – både för den svenska ekonomin och för hela världen. Lokal tillverkning, tillsammans med närproducerad och förnybar råvara, gör våra inredningsprodukter hållbara på en helt annan nivå.

Comparison of for carbon footprint, water usage and pollution chemicals.